За да видите Откритото писмо до членовете на НСФЕБ-КНСБ при ЕВН България, моля кликнете тук