На 14 юли 2011 год. от 9,00 ч.  в Столична община  се проведе среща на ръководството на НСФЕБ представлявано от  председателя на Федерацията-инж.Божидар Митев,

зам.председателя-инж.Милена Анева и гл.юрисконсулт Стойчо Кръстев    с  кмета на Столична община г-жа  Йорданка Фандъкова и Николай Стойнев – председател на Постоянната комисия по стопанска политика и общинска собственост на Столична община. По обща преценка на представителите на НСФЕБ, срещата е протекла много конструктивно и с разбиране и от двете страни. Госпожа Фандъкова със съжаление е признала, че няма информация за споделените от представителите на НСФЕБ проблеми в Топлофикация София ЕАД. Водени от убеждението, че една ефективна стачка в най-голямата общинска фирма няма да помогне за нейното оздравяване и бъдещо развитие, участниците в срещата се договориха през следващата седмица разговорите по отделните конкретни проблеми да продължат на ниво Столична община.