На 13 юли 2011 год. от 17,15 ч. в Пловдив се проведе работна среща на ръководството на НСФЕБ със синдикални ръководители  от организациите в ЕВН на тема: „Ситуацията в ЕВН и предстоящите  действия на Работодателя не в полза на заетите във фирмата”.

В срещата взеха участие: председателя на Федерацията–инж.Божидар Митев, зам.председателя-Росица Соколова, гл.юрисконсулт-Миран. Присъстваха и: неформалния домакин на срещата Марио Личев – председател на СО на НСФЕБ в  МЕР „Пловдив” и председатели на синдикалните организации в ЕВН: Атанас Калинов-ЦУ; Георги Параскевов-Елснабдяване; Мариана Петрушева –Управление,Иван Николов-КЕЦ „Златоград” Красимир Стефанов-КЕЦ „Кърджали” и др.Обсъдена бе ситуацията след заявеното от ръководството на ЕВН намерение за аутсорсване на дейността по отчитане на консумираната електроенергия в новообразуваната чисто австрийска компания PSP. Това изнасяне на дейността засяга 326 отчетника, които бих работили при значително влошени условия в новата си компания. Обсъдено бе и заявеното намерение на работодателя да преструктурира централните отдели. Категорично бе установена юридическата несъстоятелност на намеренията на висшия мениджмънт на ЕВН и се набелязаха конкретни мерки като реакция и последователност на предприеманите от синдикатите въздействия, включително и с участието на националните ръководства на НСФЕБ и КНСБ. Ще бъде предложено взаимодействие и на другите синдикати представени в ЕВН България.