На 15.07.2011 год. Националните ръководства на НСФЕБ-КНСБ и СЕБ  дадоха  пресконференция в София- прес, на тема: „Другото, но истинско лице на „Топлофикация София” ЕАД”.

В пресконференцията  взеха участие: инж.Божидар Митев – председател на НСФЕБ-КНСБ, инж.Милена Анева – зам.председател и  Стойчо Кръстев – гл.юрисконсулт,  а от страна на СЕБ – Величка Стаматова – секретар  и Борислав Борисов – член на УС.

 

 

 

Участие взеха и синдикалисти от Топлофикация София ЕАД.

При засилен журналистически интерес се проведе пресконференцията.  Представителите на националните и столични медии бяха запознати с проблемите   свързани с управлението на едно от най-големите енергийни дружества, липсата на социален диалог и евентуалните последици от всичко това за клиентите на дружеството – столичните граждани. На представителите на медиите бяха представени исканията на синдикатите, с които те ще влязат в разговори през следващата седмица със Столична община.