Продължават усилията на Председателят на НСФЕБ инж. Божидар Митев, зам. Председателят Милена Анева  и Гл. юрисконсулт Ст. Кръстев, за разрешаване на възникналия трудов конфликт в Дружеството.

Този конфликт, бе породен от отказа на работодателя да преговаря за актуализиране на трудовите възнаграждения на работещите,по правилата на БКТД и КТД на Дружеството,но така също и от натискът на Директора Стоян Цветанов, оказван върху работещите да сключват индивидуални споразумения за договаряне на условия по чл.66 ал.2 от КТ, пренебрегвайки нормите на КТД и колективното трудово договаряне. От страна на НСФЕБ бяха осъществени срещи, в районите на Дружеството със синдикални активисти и членове,на които се разясниха антисиндикалните действия на работодателя и  правата им срещу  подобни действия, като бяха уведомени и за сигналът отправен от Федерацията до Кмета г-жа Йорданка Фандъкова и Председателят на СОС-  г-н Андрей Иванов с цел незабавни и спешни действия във вр. с чл.401 от КТ,за преодоляване на конфликта и ликвидиране на социалното напрежение      Но 14 юли 2011 год. от 9,00 ч. в Столична община ще се проведе среща на г-жа Йорданка Фандъкова с председателя на Федерацията инж.Божидар Митев и зам.председателя инж.Милена Анева. За даване гласност на възникналия трудов конфликт, на 15 юли 2011 год. в София-прес ще се проведе пресконференция на тема:”Другото, но истинско лице на „Топлофикация София” ЕАД.