По повод взето решение в Дружеството за извършване на структурни промени през месец юни 2011г. в Комисията за социално сътрудничество започнаха преговори между синдикатите и работодателя по  предстоящи намерения за извършване на масови уволнения по чл.130 а от КТ.

На заседанията проведени от 21.06.2011г. до 04.07. 2011г., бяха обсъждани спорни въпроси по задължителната информация,която работодателят е длъжен да дава преди извършване на масови уволнения. Председателите на синдикалните организации на НСФЕБ, с активното участие на юриста на Федерацията Стойчо Кръстев, поставиха писмени искания по всички въпроси на информацията,неизяснени или премълчани от работодателя. На 06.07.2011г., синдикатите и работодателя постигнаха принципно споразумение за механизъм на освобождаване на работещи пенсионери или желаещи освобождаване с обезщетение по реда на чл.331 от КТ, без приемане на каквито и да било варианти за съкращаване на персонал по чл.328 от КТ. Остана възможност и за преговори по пренасочване на подлежащи на съкращение работници и служители на други работни места. При неизпълнение на споразумението или извършване на необосновани уволнения, се запази възможността за развитие на Колективния трудов спор, с пристъпване към следващи етапи и евентуални стачни действия.