Становище на НСФЕБ по проекта на Правилник за вътрешния трудов ред на НЕК ЕАД – 2011 год. За да видите текста, моля кликнете тук, а текста на становището за измененията в КТ засящащи правото на ползване на платен годишен отпуск до 2010 г. и следващите години, моля кликнете тук.