СИЛВИЯ КИРИЛОВА ПРАНГОВА /отговаря за ЕСО/

Образование – висше – магистър – специалност „ Маркетинг” в  ЮЗУ „ Неофит Рилски” гр. Благоевград.

Ползвани езици – говоримо руски и френски

Трудова дейност – Започва работа през 2000 г. в НЕК ЕАД- ЕПР Благоевград, сега ЕСО ЕАД- МЕР Благоевград, където работи като „счетоводител”. От 2000г. е член на синдикалната организация към НСФЕБ. През 2001 год. е избрана за касиер, а от 2007г. е избрана за председател на организацията. През 2010 год. ИК на НСФЕБ  възлага на Прангова да отговаря за социалния диалог в ЕСО ЕАД. На 17 юни 2011 год. ИК и Федералния съвет на НСФЕБ я избират за член на Изпълнителния комитет на Федерацията, като й възлагат да отговаря за социалния диалог в ЕСО.