На 17 юни 2011 год. Силвия Кирилова Прангова от МЕР Благоевград – ЕСО ЕАД е избрана от Федералния съвет на НСФЕБ  за член на Изпълнителния комитет на Федерацията. Ръководството й възложи да отговаря за социалния диалог в ЕСО ЕАД.