На 27 юни 2011 год. се проведе заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР по въпроси, свързани с образуването на регулираните от ДКЕВР цени с голяма обществена значимост: 1. Предстоящо изменение на цените на природния газ за третото тримесечие на 2011 год. 2. Предстоящо изменение на цените на електрическа и топлинна енергия нае дружества в сектор „Топлоенергетика”. 3. Предстоящо изменение на цените на електрическа енергия на дружества в сектор „Електроенергетика”. Като представител на КНСБ в заседанието на съвета взе участие председателят на НСФЕБ-КНСБ – инж.Божидар Митев, като изрази становището на Конфедерацията по обсъжданите въпроси.