Във връзка с назряващият колективен трудов спор в „Топлофикация София” на 27 юни 2011 год. председателя на Федерацията – инж.Божидар Митев, заедно със зам.председателя –инж.Милена Анева и Главния юрисконсулт на Федерацията – Стойчо Кръстев, участваха в събрание на синдикалната организация в Управлението на дружеството. От дълго време в Топлофикация няма ефективен социален диалог, а работодателя провежда открита антисиндикална политика. Ръководителите на Федерацията запознаха участниците в събранието-членове на НСФЕБ, с предприетите от НСФЕБ и КНСБ действия в защита на работещите в Топлофикация „София”. Такива събрания с участието на ръководството на Федерацията ще се проведат в близките дни и в другите райони на „Топлофикация София”. За да видите писмата изпратени до г-н Бойко Борисов-министър-председател на РБългария, моля кликнете тук и до Г-жа Йорданка Фандъкова-кмет на Столична община, моля кликнете тук.