На 24 юни 2011 год. по взаимна договореност в Централата на ЕВН България-София се срещнаха председателя на НСФЕБ-КНСБ – инж.Божидар Митев и регионалният мениджър на австрийската компания – Йорг Золфернер. На срещата бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес, на която двамата лидери обсъдиха: финансово-икономическото състояние на ЕВН България и визия за развитието й; прецизиране организацията на работа в компанията с оглед подобряване на ефективността и спазването на нормативната уредба в РБългария, като: стриктно спазване на междусменните почивки, статута на зам.ръководителите на групи  и пр. Двамата ръководители потвърдиха отново желанието си за ползотворно бъдещо партньорство.