За да видите синдикалното представителство на НСФЕБ в дружествата до провеждане на отчетно-изборните събрания, моля кликнете тук.