В изпълнение Решение на ИК на НСФЕБ, на 17 юни 2011 год. в к.к. „Елените” се проведе поредно заседание на Федералният съвет на НСФЕБ-КНСБ. Гост на заседанието бе вице президента на КНСБ – г-н Николай Ненков. След обсъждане бяха приети и взети решения по: Отчет на председателя на Федерацията – инж.Божидар Митев; Съдоклад на зам.председателя–Росица Соколова; Отчет за разходите по Бюджета на Федерацията и приемане на новия; Анализ за изпълнение на уставните задължения от основните членове на НСФЕБ – председател ЦКК – инж. Галина Бонева; Подготовка за предстоящите конгреси на КНСБ и НСФЕБ – отчетно-изборна кампания в НСФЕБ. Представен бе и сайта на Федерацията от Деница Минева-КНСБ.