За да видите Решенията от заседанието на ФС, моля кликнете тук.