За да видите Дневния ред  на заседанието, моля кликнете тук.