Николай Миков Петков /отговаря за ЧЕЗ/

Образование: средно техническо- специалност „Промишлена електроника”.

Ползвани езици: руски

Трудова дейност:
От 1979 год. е в системата на енергетиката. В ЧЕЗ Електроразпределение  изпълнява длъжността- ръководител на отдел „Техническа поддръжка”.
От учредяването на НСФЕБ – 1990 год. е член на НСФЕБ. На ІІ-я Конгрес на НСФЕБ  е избран за член на ИК на Федерацията.