Георги Христов Кирилов /отговаря за ЧЕЗ/

Образование: средно техническо- Техникум по електротехника

Ползвани езици: руски,

Трудова дейност:
Започва работа през 1973 год. в системата на енергетиката.
От 1979 год. работи в Електроснабдяване, а от 2004 год. преминава на работа в ЧЕЗ Разпределение България АД, където работи като „ръководител група експлоатационно обслужване –  направление Подстанции.
От 2003 е член на НСФЕБ и председател на синдикалната организация.
На ІІ-я Конгрес на НСФЕБ е избран за член на ИК на НСФЕБ