Здравко Младенов Младенов /член на ЦКК/

Образование: висше – ВМЕИ „В.И.Ленин” -специалност „Промишлена топлотехника”.

Ползвани езици: руски и английски

Трудова дейност:
От 1992 год. работи в ТЕЦ „Бобов дол”, като инженер топлоенергетик.
Член е на НСФЕБ от -1992. На І-я Конгрес на Федерацията е избран за член на ЦКК.