Ворошил Славчев Христов /отговаря за ЕСО/

Образование: средно-техническо – Механотехникум- Шумен, със специалност „студена обработка”

Ползвани езици: руски

Трудовата си дейност започва от 1971 г.  От 1974 год. е в системата на енергетиката – Еелектроснабдяване, по-късно преминава в МЕР Шумен и е дългогодишен „отговорник подстанция”.
От учредяването на НСФЕБ – 1990 год. е председател на синдикалната организация в Шумен и е член на Изпълнителния комитет на Федерацията.