Васил Стефанов Андонов /отговорник за НЕК/

Образование – висше – ВМГИ със специалност „Енергетика”

Ползвани езици: -руски и немски

Трудовата си дейност започва от 1970 год.   в системата на енергетиката . От 1985 год. работи в Електроснабдяване „Кюстендил”, като релейчик.
От 1990 год. е член на НСФЕБ. Заемал е изборни длъжности – председател и зам.председател и член на ИК  на Федерацията и председател на синдикалната организация в предприятието в което работи.