Радослав Асенов Чакъров /отговаря за ЕVN/

Образование: средно техническо – Техникум по механотехника със специалност „Електрообзавеждане на промишлени предприятия“.

Ползвани езици: руски, английски и немски

Трудовата си  дейност започва от 1968 год. в Електроснабдяване Бургас, а от 2005 год. преминава на работа в ЕВН Електроразпределение РБългария АД, където работи като „главен диспечер”.