Росица Соколова Асенова / отговорник за Електроразпределителни дружества /

Образование – висше – българска филология, връзка с обществеността в Югозападен университет и специализирала право и бизнес администрация в УННС.

Ползвани езици – руски и английски

Трудова дейност:
Електроразпределение „Кърджали” – от /08/ месец август 1989 год., а сега в „ЕВН България Електроразпределение” АД и работи като търговски агент в отдел Снабдяване материално стопанство.
От 2001 год. е председател на синдикалната организация. На Първия конгрес на НСФЕБ е избрана за член на ИК, а на ІІ конгрес – за зам.председател на НСФЕБ. От 2010 г. е избрана за член на ИК на КНСБ.