Петко Нейчев Петков /член на ЦКК/

Образование: висше – Технически университет – специалност „Електрически машини и апарати”

Ползвани езици: руски и английски

Трудова дейност:
От 1977 год. работи в Електроразпределение Плевен. Изпълнява длъжността „инженер енергиен диспечер”. От 2000 година е председател на синдикалната организация при ЕРП Плевен, а на ІІ-я Конгрес на НСФЕБ е избран за член на ЦКК.