Подписка – стачка

{pdf}http://nsfeb.org/nsfeb/pdf/arhiv/bransh/chez/01Podpiska_za_stachka.pdf|app:google{/pdf}