Устав на НСФЕБ

Вижте и изтеглете файла от тук

   

 

Заявление за членство

Вижте и изтеглете файла от тук

 

Декларация

Вижте и изтеглете файла от тук

 

Бланка НСФЕБ

Вижте и изтеглете файла от тук

 

Лого НСФЕБ

Вижте и изтеглете файла от тук

 

Примерен протокол за отчетно изборно събрание

Вижте или изтеглете файла от тук

 

 

ZZBUT

Изтеглете файла

 

Нормативни документи по безопасност и здраве при работа в енергетиката

Изтеглете файла

 

Образец на протокол за учредяване на синдикална организация

Изтеглете файла