Наталия Найденова Ангелова /член на ЦКК/

Образование: висше- Технически университет със специалност „Електрически централи, мрежи и системи”

Ползва езици: френски, руски и английски

Трудова дейност:
От1996 год. започва работа , а от 1998 год. е в енергетиката – МЕР Видин, а от 2005 год. преминава към ИОЕЕЕК – НЕК ЕАД, където работи като „аналитик база данни”.
На ІІ-я Конгрес на НСФЕБ е избрана за член на ЦКК.