Председател: Галина Илиева Бонева

Образование: висше ВМЕИ – Варна – специалност „автоматизация на производството”.

Ползвани езици: руски и английски

Трудова дейност:
От 1981 год. е в енергетиката – Електроснабдяване Варна, в момента работи в ИОЕЕЕК – НЕК ЕАД, като аналитик компютърни база данни  . От 1990 год. е член на НСФЕБ и секретар на организацията , а от 2000 год. е председател на организацията.  
Председател е на синдикалната организация при МЕР „Варна” – ЕСО . На  ІІ-я Конгрес на НСФЕБ е избрана за председател на ЦКК.