ПРЕДСЕДАТЕЛ – инж. Божидар Здравков Митев

Образование – висше – ТУ София – специалност „Топлоенергетика”

Ползвани езици – руски, немски и английски

Трудова дейност:
Топлофикация – от 01.11.1973 год. до 02.07.2000 год.
НСФЕБ – от 22.12.1990 г. до 02.07.2000 год. – нещатен председател
НСФЕБ –от 03.07.2000  год. – щатен председател