Милена Йорданова Анева /отговаря за енергопроизводство, топлофикационните дружества и стачия комитет/

Образование – висше – Технически университет, специалност „Магистър електрически централи,мрежи и системи”.

Ползвани езици: руски и английски

Трудова дейност:
От 1990 год.работи в ТР „София”, като н-к смяна електро цех. Председател на синдикалната организация е до 29 05 2007 год., а след това е зам. Председател. На ІІ-я редовен Конгрес на НСФЕБ е избрана за член на ИК на Федерацията, а от 2010 год. е зам.председател на НСФЕБ и член на КС на КНСБ. Член е на стачния комитет на КНСБ.