Методи Владимиров Ризов /отговоря за енерго-производство/

Образование – висше – ТУ София, специалност „Автоматизация на електроенергийната система”

Трудова дейност:
ТЕЦ „Бобов дол” – от 1979 год. и заема длъжността „енергетик на ел.цех”.
От учредяването на НСФЕБ – 1990 год. е председател на синдикалната организация и член на Изпълнителния комитет на Федерацията. През мандата на І-вия конгрес на НСФЕБ е зам.председател. на ІІ Конгрес на НЕФЕБ е избран за член на ИК.