Боян Цеков Цеков / отговаря за ЕСО/.

Образование: ср специално – Електротехникум Монтана.  
Специалност- ел.монтьор на измервателни уреди и апаратури
Ползвани езици: руски

Трудова дейност:
От 1981 г. започва работа в енергетиката – Електроснабдяване Монтана, по късно преминава в ЕПР Монтана, като  техник на електронно изчислителни машини. От  1999 г. е  на работа в ИОЕЕЕК  -НЕК ЕАД, като техник ел.системи.
От учредяването на НСФЕБ – 1990 год. е председател на синдикалната организация при ЕПР Монтана, и е член на Изпълнителния комитет на Федерацията.