Отговор до работниците и служителите на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

{pdf}http://nsfeb.org/nsfeb/pdf/arhiv/bransh/chez/05Re_Appeal_to_rabotn_CEZ-razpredelenie.pdf|app:google{/pdf}