• Представителство пред работодателите на социалните и трудови интереси;
  • Възможност за договаряне на по-добри социални условия, възнаграждения, отпуски, обезщетения;
  • Контрол върху спазването на трудовите права и КТД;
  • Трудово-правна и консултантска помощ;
  • Борба срещу уволненията;
  • Договаряне на нормални условия на труд;
  • Организиране на социално и солидарно подпомагане.