• Приемаме нови членове;
  • Осигуряваме и подпомагаме екипите в колективни преговори;
  • Обучаваме и информираме нашите синдикални представители;
  • Решаваме проблемите на членовете си при колективни спорове и конфликти;
  • Организираме схеми за социално и солидарно подпомагане;
  • Осигуряваме своевременна правна консултация и условия за защита;
  • Организираме и изграждаме нови синдикални организаии.