21.04.1990 г. – в гр.София се провежда учредителната Конференция на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България – НСФЕБ, която се отделя от Федерацията на миньорите, металурзите, енергетиците и геологопроучвателите. На Конференцията присъстват 114 представители на 56 основни синдикални организации с общо 15 645 членове. Конференцията  взема решение да членува като основен член на КНСБ,  приема устава, платформа, отраслово споразумение и избира своите ръководни органи.

За членовена ИК са избрани: Роберт Джераси, Ас.Асенов,  Б Митев, В.Андонов, Б.Цеков, Методи Ризов, Ворошил Христов, Ат.Халачев, Б.Иванов, В.Димитрова, Д.Манолова, Ив.Цонев, К.Кунчев,  Л.Симеонов, П.Андонова, П.Гаврилова, П.Пановски Т.Тодоров, Т.Тотев, Сн.Раданова и Ян.Димитров. За председател е избран – Роберт Дераси и за секретар – Гошо Кръстев Мушкаров.

 

22.12.1990 г. – обединителна конференция на на НСФЕБ  и Независимия синдикат на енергетиците към ФНС на ММЕГ с председател Божидар Митев.

13.12.2001 г. – провежда се  Първия конгрес на НСФЕБ, като за  председател е избран инж.Божидар Митев.

18.04.1992 г. – в гр.София – обединителна конференция  на НСФЕБ и учредителна на Национална федерация на енергетиците /НФЕ/  с председател Божил Петров.

07 05 1992 г. – извънредна конференция на НСФЕБ, като за председател е избран Васил Андонов, а за зам.председател Божидар Митев.

01.12.1995 г. – Конференция на НСФЕБ на която за председател е избран инж.Божидар Митев.

08.06.2005 г. – юбилейно заседание на Федералния съвет в гр.Варна – Почивен дом „Енерго-1” и тържествено честване на 15-годишнината от създаването на НСФЕБ

12.04.2007 г. – в гр.София се провежда Втория Конгрес на НСФЕБ с председател инж.Божидар Митев


20.04.2010 г.
– Юбилейно заседание на Федералния съвет в НДК и тържествено честване на 20-годишнината от създаването на НСФЕБ.