КОНГРЕС

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ /ЦКК/

ЕНЕРГИЙНИ ДРУЖЕСТВА

 

Конгресът е висшия ръководен орган на НСФЕБ, който се свиква на пет години.
Ръководен орган на Федерацията в рамките на мандата е Федералния съвет. В неговият състав влизат: председателят, заместник председателите, членовете на ИК и председателите на основните членове на Федерацията.
Оперативното ръководство се осъществява от Изпълнителния комитет в състав от 11 членове.