Изпълнителният комитет /ИК/ е постоянно действащ колективен орган за оперативно ръководство на дейността на НСФЕБ между два нейни конгреса.
ИК се формира и осъществява своите правомощия в съответствие с чл.41, 42 и 43 от Устава на НСФЕБ.

Член 42: Изпълнителният комитет има следните правомощия:

  • Препоръчва на Конгреса и ФС приемането на нови основни членове.
  • Организира и контролира изпълнението на решенията на Федералния съвет.
  • Взема оперативни решения, невключени в компетенциите на Федералния съвет.
  • Взема решения за назначаването на щатни длъжностни лица за определена работа или за срок от време.
  • Взема решения за създаване на експертни групи, работни групи, групи по преговори, конфликти и други подобни, подпомагащи оперативната му дейност.
  • Подпомага организационната дейност на основните и асоциирани членове.
  • Изпълнителен Комитет – състав:


 

Председател

инж. Божидар Митев
nsfeb@abv.bg
Телефони за връзка:
+359/888 666 681
+359 2/40 10 535
fax:+359 2/9818761

Образование – висше – ТУ София – специалност „Топлоенергетика”
Ползвани езици – руски, немски и английски
Трудова дейност:
Топлофикация – от 01.11.1973 год. до 02.07.2000 год.
НСФЕБ – от 22.12.1990 г. до 02.07.2000 год. – нещатен председател
НСФЕБ –от 03.07.2000 год. – щатен председател


Заместник Председател и председател на СО Топлофикация София

Милена Анева– отговотник Топлофикация и стачен комитет
m_ane@abv.bg

Телефони за връзка:
+359/888 347 250


Образование
– висше – Технически университет, специалност „Магистър електрически централи,мрежи и системи”.
Ползвани езици: руски и английски
Трудова дейност:
От 1990 год.работи в ТР „София”, като н-к смяна електро цех. Председател на синдикалната организация е до 29 05 2007 год., а след това е зам. Председател. На ІІ-я редовен Конгрес на НСФЕБ е избрана за член на ИК на Федерацията, а от 2010 год. е зам.председател на НСФЕБ и член на КС на КНСБ. Член е на стачния комитет на КНСБ.

ЧЛЕНОВЕ НА ИК _______________________________________________________________________________________

 Председател е на СО НСФЕБ ЕСО ЕАД -Монтана

Боян Цеков Цеков – Отговорник за ………….
montana@eprmont.com
Телефони за връзка:
+359/887 726 079


Боян Цеков Цеков
/ отговаря за ЕСО/.
Образование: ср специално – Електротехникум Монтана.
Специалност- ел.монтьор на измервателни уреди и апаратури
Ползвани езици: руски
Трудова дейност:
От 1981 г. започва работа в енергетиката – Електроснабдяване Монтана, по късно преминава в ЕПР Монтана, като техник на електронно изчислителни машини. От 1999 г. е на работа в ИОЕЕЕК -НЕК ЕАД, като техник ел.системи.
От учредяването на НСФЕБ – 1990 год. е председател на синдикалната организация при ЕПР Монтана, и е член на Изпълнителния комитет на Федерацията.


 

Христо Николаев Петров – отговорник ……
hristo.petrov@evn.bg
Телефони за връзка:
+359/882 834 162

Христо Николаев Петров /отговоря за ЕВН/
Образование – висше техническо – Висше Военно Въздушно Училище „Г.Бенковски” – гр.Долна Митрополия, специалност „Летателни апарати и авиационни двигатели”; средно специално – ел.обзавеждане на промишлени предприятия – техникум по механотехника гр.Бургас.
Ползвани езици: руски и английски
Трудова дейност:
Трудовата си дейност започва от 01.09.1996г., като инженер по самолета и двигателя във военна авиобаза Равнец,гр.Бургас-старши лейтенант от резерва на ВВС. От 21.10.2002г. преминава на работа в Електроразпределение – Ст.Загора, където работи като ел.монтьор, а от януари 2005 г. работи в ЕВН Електроразпределение, като ел.монтьор в КЕЦ Поморие.

От м.октомври 2010 г. е член на НСФЕБ и е избран за председател на синдикалната организация КЕЦ Бургас и регионален председател на НСФЕБ. На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 22 юни 2012 год. е избран за член на ИК на Федерацията.


Председател на СО в ЕСО ЕАД ЦУ

Марина Никифорова Митова

 –  ръководител на отдел „Международно сътрудничество“

отговорник за …………

m.mitova@eso.bg

Телефони за връзка:
+359/889 918300


Марина Никифорова Митова
/отговоря за ……………………./
Образование – висше – бакалавър, ВУЗ – УНСС – гр. София, специалност: статистика и иконометрия;  висше – магистър, ВУЗ – УНСС – гр. София, специалност: бизнес администрация
Ползвани езици:  английски
Трудова дейност:
Трудовата си дейност в сектор енергетика започва от 2007 година в Електроразпределение-Столично ЕАД; през 2010 г. преминава на работа в НЕК ЕАД, а от 2011 г. преминава към ЕСО ЕАД, заема длъжността ръководител на отдел „Международно сътрудничество“.
От 2015 г. е член на НСФЕБ и председател на синдикалната организация в Централно Управление на ЕСО ЕАД. На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 12 юни 2017 г.. е избрана за член на ИК на Федерацията.


Председател на СО НСФЕБ В ЧЕЗ Дирекция „Мерене и управление на данни“

Цветомир Йорданов Кацарски – отговорник за ………………

cvetomir.kacarski@cez.bg

 

Телефони за връзка:
+359/886 156 768


Цветомир Йорданов Кацарски
/отговоря за………………………/
Образование – висше –

магистър – ВУЗ Технически университет гр.София-бакалавърска степен по Силова електроника,Технически университет гр. Габрово-магистърска степен по Силова електроника.

Ползвани езици: руски и английски
Трудова дейност:

Трудовата си дейност започва от  март 1999г. в „Албена Холдинг- на длъжност ревизор в Дирекция „Вътрешно ведомствен контрол““; през  октомври 1999г. преминава на работа в Електроразпределение Плевен; от  2009г. преминава към ‚Чез Разпределение България , заема длъжността Ръководител ОЦ МНН Плевен в Дирекция „Мерене и управление на данни“.
От 2011.г. е член на НСФЕБ и председател на синдикалната организация в Плевен На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 12 юни 2017 г.. е избран за член на ИК на Федерацията.


Председател на СО НСФЕБ Енерго-про Варна – Дияна Владимирова Доростолска

Дияна Владимирова Доростолска

отговаря за ………………….

Diana.Dorostolska@energo-pro.bg

Телефони за връзка:
+359/884 703 200


Образование
– висше – бВУЗ ВМЕИ – гр. Варна, специалност: ИТ
Ползвани езици
Трудова дейност:

Трудовата си дейност започва от 1996г. в Община Белослав.; през 2000г. преминава на работа в ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ гр. Варна.; от 2006.г. преминава към Е.ОН България Мрежи  от 2009г. заема длъжността Специалист „Управление на договорите“ в отдел „Управление на договорите“ към ЕНЕРГО-ПРО  Мрежи
От  2000г. е член на НСФЕБ и  от  началото на 2017г.председател на синдикалната организация в групата  ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА  На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 12 юни 2017 г.. е избран за член на ИК на Федерацията.

Председател на СО НСФЕБ ЧЕЗ Разпределение -Ботевград

Николай Миков Петков – Отговорник за …………………
nikolaimikov@abv.bg
Телефони за връзка:
+359/886 197 100

Николай Миков Петков /отговаря за ЧЕЗ/
Образование: средно техническо- специалност „Промишлена електроника”.
Ползвани езици: руски
Трудова дейност:
От 1979 год. е в системата на енергетиката. В ЧЕЗ Електроразпределение изпълнява длъжността- ръководител на отдел „Техническа поддръжка”.
От учредяването на НСФЕБ – 1990 год. е член на НСФЕБ. На ІІ-я Конгрес на НСФЕБ е избран за член на ИК на Федерацията.


Председател на СО НСФЕБ в  “ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

  Атанас Рангелов Калинов– отговорник за …………………..
atanas.kalinov@evn.bg
Телефони за връзка:
+359/898 680 067

Атанас Рангелов Калинов /отговаря за …………………./
Образование – висше – Магистър- “Св.Св. Кирил и Методий“  гр. Велико Търново, специалност: Счетоводство и контрол

Ползвани езици – английски
Трудова дейност –Трудовата си дейност започва от 1989 година в Електроснабдяване Пловдив, преминавам през много длъжности като към момента заема длъжността “Експерт  събиране на вземанията“ в отдел “Билинг“ на “ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.

От 1999 година е член на НСФЕБ и от 2006 година съм председател на УС на СО на НСФЕБ Пловдив. На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 12 юни 2017 г.. е избран за член на ИК на Федерацията.


Председател на СО НСФЕБ МЕПР Ловеч – ЕСО ЕАД

Борислав Стефанов Стоянов – Отговорник за ЕСО МЕР

nsfeb_eppr_lovech@abv.bg

 

Телефони за връзка:
+359/888 229 195


Борислав Стефанов Стоянов
/отговоря за ЕСО /
Образование – висше – ВМЕИ – гр.Габрово, специалност: машинен инженер
Ползвани езици: руски и английски
Трудова дейност:
Трудовата си дейност започва от юни 2000 г. в НЕК ЕАД, Предприятие МВН, а по-късно преминава в РС „ИОДТЕЕ”-Ловеч, като инспектор измерване на ел.енергия.
От 2001г. е член на НСФЕБ и председател на синдикалната организация при ЕППР Ловеч, а по-късно и на сектор ИОЕЕК. На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 22 юни 2012 год. е избран за член на ИК на Федерацията

_______________________________________________________________________________________

Председател на СО НСФЕБ „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ”

 

Тодор Димитров Василев

отговорник за …………
todorvas@abv.bg

Телефони за връзка:
+359/889 606 091

Тодор Димитров Василев
Образование – висше . – ВУЗ  ВМЕИ Ленин  – гр София , специалност:  ТМММ; висше  –ВИИ –  гр. Свищов , специалност – мениджмънт търговска дейност

Трудова дейност:

Трудовата си дейност започва от 01.08.1989 г. в ЗИО Електрон  гр.Дупница като инж. конструктор ;през 1990 г. преминава на работа в  МИНИ Бобов дол , като монтьор  хидравлични съоръжения и комплекси  в рудник Бабино .; от 1992 .г. преминава в  ТЕЦ Бобов дол  ЕАД , като , Монтьор Котелно Оборудване, в цех котелен.,от 1997 г. заема длъжността технолог и ръководител технологична група в отдел РемонтСтруктура НСФЕБен на ТЕЦ Бобов дол; от 2003 заема длъжността н-к.отдел търговски  и отдел за обществени поръчки в ТЕЦ Бобов дол; 2009 г преминава във Фирма „Фактор „ ЕООД гр.Дупница , като технолог и организатор производство на шумо и прахо заглушители .От 2015 отново започва работа в ТЕЦ Бобов дол ЕАД  като инж. механик в цех за централизиран ремонт,от март 2016 г е преназначен като инспектор техническа безопастност и  инспектор техническа експлоатация  в ТЕЦ Бобов дол ,а от април 2016 г  е инж. механик в цех Котелен .
От 1992 .г. е член на НСФЕБ  а  председател на синдикалната организация от юни 2017 г.  На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 12 юни 2017 г.. е избран за член на ИК на Федерацията.

На поредното заседание на ФС на НЕФЕБ – 12 юни 2017 г.. е избран за член на ИК.

 ……………………………………………………..