Федералният съвет /ФС/ е ръководен орган на НСФЕБ между два конгреса. ФС се формира и осъществява своите функции в съответствие с чл.чл.37,38,39 и 40 от Устава на НСФЕБ.
В състава на ФС влизат: председателят, заместник председателите, членовете на ИК и председателите на основните членове на Федерацията.
В работата на ФС с право на съвещателен глас участват председателят и членовете на ЦКК.

Федералният съвет:

 • Организира и координира изпълнението на решенията на конгреса като приема: насоки, приоритети, програми, политики и други.
 • Приема позиции и становища на Федерацията за водене на преговори с работодателите, дава мандат за сключване на споразумения и други.
 • Контролира и оценява изпълнението на конгресните решения и текущата дейност на органите на федерацията.
 • С квалифицирано мнозинство утвърждава нови основни членове на НСФЕБ и потвърждава (отхвърля) решенията на ИК по чл. 16 /2/.
 • Избира и освобождава:
  1. Изпълнителен комитет (ИК).
  2. Зам. председатели на НСФЕБ по ресори от състава на Изпълнителния комитет.
  3. Изпълнителни секретари от състава на ИК, като определя персоналните им отговорности.
 • Утвърждава проекти за бюджет и щат на федерацията, както и други документи, регламентиращи финансовата дейност на НСФЕБ.
 • Взема решения за участие в сдружения със стопанска и нестопанска цел и решения за осъществяване на стопанска дейност, свързана с предмета на дейност на НСФЕБ.
 • Взема решения за обявяване, прекратяване и отмяна на общонационални стачки и други протестни и солидарни действия.
 • Взема решения за членство на НСФЕБ в международни синдикални обединения и организации.
 • Определя и променя териториалните граници и териториалните координатори на федерацията.
 • Създава временни и постоянно действащи помощни органи като:
  1. Национален стачен комитет за организиране и провеждане на национални синдикални стачки и протестни действия.
  2. Консултативни съвети за координация между основните членове и съгласуване на общи позиции.
 • Федералният съвет заседава не по-малко от два пъти годишно
 • Решенията на Федералния съвет се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите членове с право на глас.
 • Решенията по предходната алинея са задължителни за основните членове.
 • Основните членове, които не приемат определени решения с препоръчителен характер, са длъжни да не предприемат действия и да не правят изявления, които затрудняват изпълнението на тези решения от останалите членове на НСФЕБ.
 • С явно гласуване и обикновено мнозинство, Федералният съвет може да регламентира вземане на отделни свои решения и по друг ред.
 • Решения, взети с квалифицирано мнозинство, са задължителни за всички основни членове на НСФЕБ.
 • Решенията на Федералния съвет са задължителни за председателя на НСФЕБ и Изпълнителния комитет.

 

 

Синдикална организация

Председател

НЕК – ЕАД

НЕК ЕАД

Централно Управление

Лили Стоянова

НЕК ПД 

Бургас

Стойчо Темелков

НЕК ЕАД

Язовири и каскади

Стоян Джелепов

ЕСО ЕАД

София

Марина Митова

ЕСО МЕР

Монтана

Петър Перчинков

ЕСО МЕПР

Кюстендил

Йордан Николов

ЕСО МЕР

София област

Димитър Досев

ЕСО МЕР

Благоевград

Борислав Стоилков

ЕСО МЕПР

Перник

Кристиян Кирилов

ЕСО МЕР

Шумен

Виолина Колева

ЕСО МЕР

Варна

Милен Станчев

ЕСО МЕПР

Добрич

Димитър Димитров

ЕСО МЕПР

Видин

Мария Кирилова

ЕСО МЕПР

Ловеч

Борислав Стоянов

ЕСО МЕР

Пловдив

Петър Новаков

ЕСО МЕПР

Пазарджик

Борислав Царски

ЕСО МЕПР

Кърджали

Красимир Гавазов

„ЕВН-БЪЛГАРИЯ ЕР” АД

ЕРазпределение

Пловдив Регионален председател

Атанас Калинов

 ЕВН ЦУ

  ЦУ

Росица Соколова

ЕРазпределение

КЕЦ Поморие

Христо Петров

ЕРазпределение

КЕЦ Бургас юг

Юлия Христова

ЕРазпределение

КЕЦ Карнобат

Васил Неделчев

ЕРазпределение

КЕЦ Поморие

Йордан Железов

ЕРазпределение

КЕЦ СТ ЗАГОРА Регионален председател

Николай Желев

ЕРазпределение

КЕЦ СЛИВЕН Регионален председател

Росица Павлова

ЕРазпределение

КЕЦ ПРИМОРСКО

Румяна Дракова

ЕРазпределение

КЕЦ Ямбол и Елхово

Иван Чапъров

ЕРазпределение

Регионален председател Кърджали

Теодор Генков

ЕРазпределение

КЕЦ Момчилград

Евгени Иванов

ЕРазпределение

КЕЦ Крумовград

Асен Узунов

ЕРазпределение

КЕЦ Кърджали

Стоян Арабаджиев

     

ЕРазпределение

КЕЦ Златоград

Иван Николов

ЕРазпределение

КЕЦ Пещера

Петър Стамболиев

ЕРазпределение

КЕЦ Белово

Георги Станчев

ЕРазпределение

КЕЦ Велинград

Ангел Кривулев

ЕРазпределение

КЕЦ Пазарджик

Лиляна Дамянова

ЕРазпределение

КЕЦ Панагюрище Регионален председател

Делчо Хайнов

ЕлСнабдяване

Пловдив

Атанас Калинов

ЕНЕРГО-ПРО  БЪЛГАРИЯ

     

Енерго-Про БЪЛГАРИЯ- мрежи

Добрич

 

Енерго-Про БЪЛГАРИЯ-ЕАД

Варна

Диана Доростолска

     

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД

ЧЕЗ – БЪЛГАРИЯ

Благоевград

Гергана Георгиева

ЧЕЗ – БЪЛГАРИЯ София град Петър Томов

ЧЕЗ – БЪЛГАРИЯ

Враца

Сийка Александрова

ЧЕЗ – БЪЛГАРИЯ

Ловеч

Тодор Тодоров

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО

София

Нона Даракчиева

ЧЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Столично Регионален председател

Светослав Спасов

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Столично ЦУ

Георги Марков

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Столично – Подстанции

Павлин Балев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Столично изток

 

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

София област Регионален председател

Николай Миков

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

София Д-ция Мерене

Венцислав Георгиев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Самоков

Мая Джамбазова

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Костенец-Ихтиман

Валентин Алексиев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Своге

Богомил Димитров

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Кюстендил

Бисер Стойнев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Дупница

Спас Петров

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Ловеч Регионален председател

Петко Нейчев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Плевен-Д-ция Мерене Регионален председател

Цветомир Кацарски

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Троян

Радослав Радойчевски

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Тетевен

Николай Иванов

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Луковит

 Христо Василев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Враца

Иван Димитров

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Монтана Регионален председател

 Ангел Ангелов

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Видин Регионален председател

Страхил Стоянов

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Благоевград Регионален председател

 

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Сандански

Васил Стражаков

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Гоце Делчев

Ангел Каратанев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Разлог

Ангел Иливчев

ЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Петрич

Георги Кънчев

ЕРП „ЗЛ.ПЯСЪЦИ” АД

Златни пясъци

Тодор Петров

ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВО И ТОПЛОФИКАЦИЯ

ТЕЦ

ТЕЦ Бобов дол

Тодор Иванов

ТОПЛОФИКАЦИЯ

София-ТР София

Милена Анева

ТОПЛОФИКАЦИЯ

София –Централно управление

Анатолий Томов

ТОПЛОФИКАЦИЯ

София -ТР Люлин

Мария Матеева

ТОПЛОФИКАЦИЯ

София – ТР Земляне

Милена Анева

ТОПЛОФИКАЦИЯ

Пловдив

Иван Стоилов

ТОПЛОФИКАЦИЯ

Плевен

Митко Христов

ТОПЛОФИКАЦИЯ

Перник

Георги Трохаров