ЮБИЛЕЙНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ФЕДЕРАЛНИЯ СЪВЕТ

 

20.04.2000 год. – тържествено честване на 10-годишнината от създаването на НСФЕБ– в сградата на КНСБ- гр.София

08.06.2005 год. – тържествено честване на 15-годишнината от създаването на НСФЕБ– Почивен дом „Енерго-1” – гр.Варна

– 21.04.2010 год. – тържествено честване на 20-годишнината от създаването ма НСФЕБ- зала  7 на НДК – гр.София

– 21.04.2015 год. – тържествено заседание на ИК на НСФЕБ – честване  25-годишнината от създаването ма НСФЕБ- сградата на КНСБ – гр.София

– 16.06.2015 год. – тържествено честване на 25-годишнината от създаването ма НСФЕБ – залата на хотел „Лилия”- к.к. „Златни пясъци” – гр.Варна