На 21 април 1990 год. в гр.София се провежда учредителната Конференция на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България – НСФЕБ, която се отделя от Федерацията на миньорите, металурзите, енергетиците и геологопроучвателите. На Конференцията присъстват 114 представители на 56 основни синдикални организации. Конференцията взема решение да членува като основен член на КНСБ, приема устава, платформа и избира своите ръководни органи.За членове на ИК са избрани: Роберт Джераси, АсенА сенов, Божидар Митев, Васил Андонов, Боян Цеков, Методи Ризов, Ворошил Христов, Атанас Халачев, Борис Иванов, Виолета Димитрова, Ддимка Манолова, Иван Цонев, Кирил Кунчев, Любомир Симеонов, Пенка Андонова, Пенка Гаврилова, Петко Пановски Тодор Тодоров, Тотьо Тотев, Снежана Раданова и Янаки Димитров. За председател е избран – Роберт Джераси и за заместник-председател Гошо Кръстев Мушкаров.