21.04.1990 г.

Първа учредителна Конференция на НСФЕБ. За председател е избран инж.Роберт Джераси.

22.12.1990 г.

Втора обединителна конференция на НСФЕБ и част от Независимия синдикат на енергетиците към ФНС на ММЕГ, на която за  председател е избран инж.Божидар Митев.

18.04.1992 г.

Трета конференция на НСФЕБ на която бе направен несполучлив опит за обединение на всички енергетици членуващи в КНСБ.

07.05.1992 г.

Четвърта Извънредна конференция на НСФЕБ, на която  за председател е избран Васил Андонов, а за зам.председател инж.Божидар Митев.

01.12.1995 г.

Пета редовна Конференция на НСФЕБ на която за председател е избран инж.Божидар Митев.

11.12.1998 г.

Шеста редовна Конференция на НСФЕБ

21.04.2000 г.

Седма Извънредна конференция на НСФЕБ – 10 години НСФЕБ

13.12.2001 г.

Първи конгрес / Осма Конференция на НСФЕБ. За председател е избран инж.Божидар Митев.

12.04.2007 г.

Втория Конгрес на НСФЕБ – за председател е преизбран инж.Божидар Митев

26.04.2012 г.

Третия Конгрес на НСФЕБ – за председател е преизбран инж.Божидар Митев