На 17 март 2011 год. в централата на НСФЕБ бе подписан договор за асоциирано членство между НСФЕБ- представлявана от инж.Божидар Митев и Синдикат Атомна Енергетика „ЗОНА” – АЕЦ Козлодуй – представлявана от Иво Стефанов – председател на организацията.