НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /НСФЕБ/

Доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикати, съюзи и организации от персонала на енергийната промишленост.

 

 Марина Митова
Председател на НСФЕБ