Писмо до Г-н Трайчо Трайков Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно разработване на проекта за изменение и допълнение на Закона за енергетика.

Изтеглете писмото от тук