Писмо до Г-н Марий Косев Зам. Министър на МИЕТ и председател на БСТС в енергетиката и Г-н Ангел Семерджиев председател на ДКЕВР.

Изтеглете писмото от тук