Писмо от НСФЕБ – КНСБ до Г-н Бойко Борисов – Председател на Министерски съвет относно създадена работна група за изменение и допълнение на Закона за енергетиката от Министър Трайков през месец Май, 2010 г.

Изтеглете писмото от тук