Писмо до Г-жа Мая Христова Зам.Министър на икономиката, енергетиката и туризма

Изтелгете писмото от тук