НСФЕБ

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикати, съюзи и организации от персонала на енергийната промишленост.

Мисия

Основната цел и мисия на НСФЕБ е представителство и защита на трудовите, социални и синдикални права и интереси на синдикалните членове.

Цели

Отстояване на ръст на доходите като продължаваме да работим за нова политика по доходите на наемния труд в енергийния сектор, която да гарантира справедливо оценяване и достойно заплащане на работниците и …

Кои сме ние

НСФЕБ/ е учредена на Конференция на 21 април 1990 год. Към 31 декември 2010 год. Федерацията има 6 323 синдикални членове. НСФЕБ има 100 синдикални организации в следните дейности
L

Защо членство?

Защо членство и срещу какво?

  • За да познавам и отстоявам своите социални и трудови права;
  • За да получавам квалифицирана помощ и защита;…
L

Какво предлагаме?

  • Представителство през работодателите на социалните и трудови интереси;
  • Възможност за договаряне на по-добри социални условия, възнаграждения, отпуски, обезщетения;….
L

Как работим съвместно?

  • Приемаме нови членове;
  • Осигуряваме и подпомагаме екипите в колективни преговори;
  • Обучаваме и информираме нашите синдикални представители;…

НСФЕБ

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ /ЦКК/

ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ /ФС/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ /ИК/
ОСНОВНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Актуално

Подписан нов БКТД!

Подписан нов БКТД!

Уважаеми колеги! Новият подписан Браншови КТД може да намерите тук БКТД 2023 финал. Същият бе подписан с активното участие на НСФЕБ в преговорният процес, където наши предложения в текстове и...

Позиция на КНСБ във връзка с промените в ЗЕ, касаещи либерализацията на пазара на електроенергия

Позиция на КНСБ във връзка с промените в ЗЕ, касаещи либерализацията на пазара на електроенергия

В редица свои позиции КНСБ нееднократно е заявявала, че за изпълнението на такава реформа, като пълна либерализация на пазара на електроенергия за битовите потребители, е необходима цялостна оценка...