НСФЕБ

НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Доброволно обединение на самостоятелни и равноправни синдикати, съюзи и организации от персонала на енергийната промишленост.

Мисия

Основната цел и мисия на НСФЕБ е представителство и защита на трудовите, социални и синдикални права и интереси на синдикалните членове.

Цели

Отстояване на ръст на доходите като продължаваме да работим за нова политика по доходите на наемния труд в енергийния сектор, която да гарантира справедливо оценяване и достойно заплащане на работниците и …

Кои сме ние

НСФЕБ/ е учредена на Конференция на 21 април 1990 год. Към 31 декември 2010 год. Федерацията има 6 323 синдикални членове. НСФЕБ има 100 синдикални организации в следните дейности
L

Защо членство?

Защо членство и срещу какво?

  • За да познавам и отстоявам своите социални и трудови права;
  • За да получавам квалифицирана помощ и защита;…
L

Какво предлагаме?

  • Представителство през работодателите на социалните и трудови интереси;
  • Възможност за договаряне на по-добри социални условия, възнаграждения, отпуски, обезщетения;….
L

Как работим съвместно?

  • Приемаме нови членове;
  • Осигуряваме и подпомагаме екипите в колективни преговори;
  • Обучаваме и информираме нашите синдикални представители;…

НСФЕБ

ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ /ЦКК/

ФЕДЕРАЛЕН СЪВЕТ /ФС/
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ /ИК/
ОСНОВНИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Актуално

Позиция на КНСБ във връзка с промените в ЗЕ, касаещи либерализацията на пазара на електроенергия

Позиция на КНСБ във връзка с промените в ЗЕ, касаещи либерализацията на пазара на електроенергия

В редица свои позиции КНСБ нееднократно е заявявала, че за изпълнението на такава реформа, като пълна либерализация на пазара на електроенергия за битовите потребители, е необходима цялостна оценка...

От Пътната карта за климатична неутралност да отпаднат намаленията на базови мощности от въглища!

От Пътната карта за климатична неутралност да отпаднат намаленията на базови мощности от въглища!

Във връзка с планираното приемане от Народното събрание на Пътната карта за климатична неутралност  КНСБ настоява от нея да отпаднат залегналите намаления на базови мощности на въглища. Това...

Становище на КНСБ относно решения на Комисия по енергетика на 4 октомври 2023 г.

Становище на КНСБ относно решения на Комисия по енергетика на 4 октомври 2023 г.

Единственото искане на протестиращите миньори и енергетици пред управляващите, което не намери място в Споразумението от 3 октомври 2023 г. беше „отлагане на либерализацията на енергийния пазар за...