Член 4 от Устава на НСФЕБ:
Основната цел и мисия на НСФЕБ е представителство и защита на трудовите, социални и синдикални права и интереси на синдикалните членове.

 • Право на свободен труд, свободен избор на място на работа, професионално ориентиране, обучение, квалификация и преквалификация.
 • Право на справедливи условия на труд като продължителност на работния ден, платен годишен отпуск, ежеседмични почивки и други.
 • Право на безопасни и здравословни условия на труд, незастрашаващи живота, здравето и работоспособността;
 • Право на справедливо възнаграждение за поддържане на нормално жизнено равнище.
 • Право на социално осигуряване, социално подпомагане, закрила срещу бедност и социална изолация.
 • Правото на зачитане на достойнството на работното място.
 • Право на информация и допитване за решения, които засягат интересите на работниците и служителите.
 • Право на работниците и служителите на защита на вземанията им в случаите на неплатежоспособност на техните работодатели.
 • Право на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и упражняване на синдикални права.
 • Право на колективно договаряне, вкл. и за държавните служители, по всички условия за наемане на работа.
 • Право на трудовоправни консултации и закрила.
 • Право на равни възможности и недопускане на дискриминация.
 • Специфични права на жените, безработните, инвалидите, децата, студентите, непълнолетните, пенсионерите и временно пребиваващите в чужбина работници и служители - български граждани.

През всичките 22 години НСФЕБ остана вярна на приетите при учредяването си принципи, стриктното съблюдаване на които е в основата на израстването и укрепването на Федерацията като професионално и колегиално сдружение на енергетиците.

В годините до IV Конгрес на НСФЕБ ние:

1. Ще останем лоялен член на общото ни семейство КНСБ и ще спомагаме за налагането й като активен участник в обществения и политически живот на страната.

2. Ще работим за това, КНСБ като сдружение на хората на наемния труд да бъде авторитетната институция, с чиито предлагани политики да се съобразяват всички управляващи в България.

3. Ще организираме дейността си в партньорство с федерациите –основни членове на КНСБ и нейните регионални структури.

В цялата си история НСФЕБ остана вярна на приетите при учредяването й принципи. Стриктното им съблюдаване през годините е в основата на израстването и укрепването на Федерацията като професионално и колегиално сдружение на енергетиците.
Убедени сме, че избрания от нас преди 17 години път на развитие е правилния.
В годините до ІІІ-тия ни Конгрес ние:

1. Ще останем лоялен член на общото ни семейство – Конфедерацията на независимите синдикати в България и ще спомагаме за налагането й като активен участник в обществения и политически живот на страната.

2.
Ще работим за това, КНСБ като сдружение на хората на наемния труд да бъде авторитетната институция, с чиито предлагани политики, всички управляващи в България да се съобразяват.

*Отчет на Председателя на Федерацията инж. Божидар Митев пред II-рия Конгрес на НСФЕБ

Уважаеми д-р Христов, Уважаеми гости, Колежки и колеги,
Последните 5 години, след Конгреса на Федерацията през м.декември 2001 г., бяха белязани от изключително динамични процеси на промени в бранша. Започна и до голяма степен се извърши промяна в събствеността на енергийните дружества. Приватизацията ясно очерта различията в интересите между труда и капитала, провокира и първите сблъсъци между новите собственици и синдикатите.
Излязохме от комфортната среда на държавната енергетика, където с аргументирани позиции и искания, преговаряйки все пак с колеги от бранша, успявахме да поддържаме едно много добро ниво на социалния диалог. И синдикати и работодатели бяхме обединени в усилията си в защита на интересите на бранша, работниците, служителите и потребителите.

* Отчетен доклад на Председателя на НСФЕБ инж.Божидар Митев пред ІІІ-иия Конгрес на НСФЕБ, за периода април 2007 г. – април 2012 г. - гр.София, Конгресен център на хотел „Родина” 26 април 2012 г.*

Уважаеми г-н Ппламен Димитров,

Уважаеми гости, колежки и колеги,

Точно преди 22 години и 5 дни, в един слънчев пролетен ден, делегати от предприятия на българската енергетика приехме решението да учредим Независимата синдикална Федерация на енергетиците в България. За повечето делегати понятията „профсъюз” и „синдикат” бяха думи с не особено ясно, дори противоречиво съдържание. В учебниците по история бяхме чели за работническото и синдикално движение в следосвобожденска България, за борбите на индустриалните работници във Великобритания, САЩ и Западна Европа. Но от друга страна, всички ние бяхме свидетели на властовата триада в енергийните предприятия до 1990 г., свеждаща се до „партийното, административното и профсъюзни ръководства”. Отлично разбирахме, че тази симбиоза вече е отречена от времето и историята и че трябва да търсим друга форма и същност на сдружаване. Обединихме се около идеята за независим съвременен синдикализъм, около идеята да издигнем престижа на нашата професия. Обединихме се не против държава, партии и административни ръководители, а за ефективна и многопланова защита на интересите на енергетиците, и не на последно място, на българската енергетика. Убеден съм, че много от по-младите ни колеги, не познавайки обществените отношения у нас до 1990 г. не разбират много добре настъпилите тогава обществени трансформации, включително и в профсъюзното движение.

Новини

Честито Възкресение Христово!

21 Април 2022
Честито Възкресение Христово!

С пожелание за здраве, благополучие и светли Великденски празници. Това е празник не само на възкресението на Христос, но и символ на нашата вяра в по-добрите времена, на нашата надежда в любовта към ближния и желанието ни доброто да се разпростре над света. Нека има Мир и Любов в сърцата ни! И.Д.ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ ИНЖ.МИЛЕНА АНЕВА

Тридесет и две години НСФЕБ

20 Април 2022
Тридесет и две години НСФЕБ

На 21 април 2022 год. имаме основание да се поздравим за годишнината от основаването на нашата НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Този тежък период за НСФЕБ ще ни направи по-единни и обединени за да продължим

Столична община не чува исканията на работещите в „Топлофикация София”!

18 Април 2022
Столична община не чува исканията на работещите в „Топлофикация София”!

Синдикалистите ще продължат да търсят правата си! В защита на достойно заплащане и безопасни условия на труд, синдикалните организации в "Топлофикация София" ще проведат втора протестна акция! Протестът ще се проведе на  19 април 2022г. от 17.00 ч.  пред

40 дни от смъртта на г-н Митев

08 Април 2022
40 дни от смъртта на г-н Митев

инж.БОЖИДАР ЗДРАВКОВ МИТЕВ   Живя, раздаваше се всеотдайно, обичаше ни всички от сърце, затова и мъката ни е безкрайна.   Прекланяме пред теб глави!   Почивай в мир, никога няма да те забравим!   От приятели, колеги и членове на ИК на НСФЕБ-КНСБ

Решения на Изпълнителния комитет на НСФЕБ

23 Март 2022
Решения на Изпълнителния комитет на НСФЕБ

С решение на федералния съвет на НСФЕБ от 10.06.2021 год., Петия конгрес на Федерацията бе насрочен за 21 април 2022 год. Поради пандемията, здравословното състояние на голяма част от синдикалните членове и внезапната смърт на председателя на НСФЕБ - инж.Божидар Митев, провеждането на отчетно-изборните събрания се проточи. На

Протест на синдикатите от „Топлофикация София” ЕАД

22 Март 2022
Протест на синдикатите от „Топлофикация София” ЕАД

На 23.03.2022г. /сряда/ синдикалните организации в „Топлофикация София” ще проведат протест пред сградата на Столична община, ул. „Московска” №33, от 17,00 часа за достойно заплащане и безопасни условия на труд на работещите. Липсата на ясна стратегия за развитието на „Топлофикация София” и не професионалното управление през

Апел в помощ на бедстващите украински граждани чрез дарениеия

11 Март 2022
Апел в помощ на бедстващите украински граждани чрез дарениеия

Международната конфедерация на профсъюзите, съвместно с Европейската конфедерация на профсъюзите обяви 15 март за глобален ден на действие “Солидарност с Украйна", в който призовават всички свои членове по света да изразят подкрепата си към пострадалите от войната и да отправят послания за мир. На тази дата

Съболезнователно писмо от PSI

02 Март 2022
 Съболезнователно писмо от PSI

Скъпи братя и сестри, С голяма скръб научихме, че Божидар Митев, основателят на Независима Синдикална Федерация на Енергетиците в България, НСФЕБ-КНСБ, е починал на 28 февруари 2022 г. Той беше изключителен лидер, истински синдикалист, достоен човек и верен приятел на мнозина. Божидар отдаде енергията си и живота си в служба на

СКРЪБНА ВЕСТ

01 Март 2022
СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбока скръб съобщаваме, че на 28.02.2022 год. почина инж. БОЖИДАР ЗДРАВКОВ МИТЕВ   След кратко боледуване ни напусна  създателят  на синдикализма в НСФЕБ-КНСБ, изключителният ръководител, синдикалист, достойния човек, истинския  енергетик и   верния приятел г-н Митев, Божидар, Божо, Боби, Войводата…. Човекът, на когото

Участие в подготовката на Енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г.

07 Февруари 2022
Участие в подготовката на Енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г.

В отговор на изпратеното писмо от национално представителните синдикати  до министъра на енергетиката  г-н Александър Николов, на 28 януари 2022 год.  в Министерство на енергетиката бе проведено заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество „Енергетика” / ОСТСЕ/. Участие в заседание са взели

Честит юбилей Наско Калинов!

08 Януари 2022
Честит юбилей Наско Калинов!

Наско, може би годинките ти да натежаха малко повече, но пък за щастие с тях натрупа и опит, и мъдрост. С 50-ет годишният си юбилей – ти бележиш нова страница в живота. Един мъдрец от древността е казал, че това е на попрището жизнено средата. Дано във втората му половина благополучието и

Инж.Дияна Доростолска - "Синдикалист на годината"

22 Декември 2021
Инж.Дияна Доростолска - "Синдикалист на годината"

  В съответствие с утвърдените от КС на КНСБ критерии за  годишни награди на името на проф.Кръстьо Петков „За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България” и  „Синдикалист на годината“, на поредното си заседание на  21.12.2021 г. Координационният съвет на КНСБ

Инж.Божидар Митев удостоен със специалната награда на КНСБ

22 Декември 2021
Инж.Божидар Митев удостоен със специалната награда на КНСБ

В съответствие с утвърдените от КС на КНСБ критерии за  годишни награди на името на проф.Кръстьо Петков „За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България” и  „Синдикалист на годината“, на поредното си заседание на  21.12.2021 г. Координационният съвет на КНСБ

Весели празници

21 Декември 2021
Весели празници

Нека в тихата и свята Коледна нощ
здравето, радостта и щастието бъдат с нас! Коледа да ни зареди с много надежда, вяра и сила,  за да продължим и през 2022 година! Щастлива Коледа и успешна Нова година!           ПРЕДСЕДАТЕЛ НСФЕБ-КНСБ ИНЖ.БОЖИДАР МИТЕВ

Писмо до Министерство на енергетиката

21 Декември 2021
Писмо до Министерство на енергетиката

С оглед запазване структурата на енергийната система, защита на работниците и служителите  и запазване социалния мир в ЕСО-ЕАД,  председателите на национално представителните синдикати: Георги Петров – председател на Национална федерация на енергетиците - КНСБ, инж. Божидар Митев – председател на

« »

Мисия, цели, равносметка

Нашите партньори

Връзка с нас

Координация и комуникация

Ivanka-Trendafilova

Иванка Трендафилова


Контакт


Трудово правни консултации

Stoicho-Krastev Стойчо Кръстев
Главен Юрисконсулт

Контакт